บทความ "ทรงผมหน้าม้า"


หน้า1  สาวผมบางสอนทำผมติดแฮร์พีชเครื่องม้วนผมทรงผมออกงานทรงผมสั้นแฮร์พีชผมปลอมทรงผมยาวผมยาวแบบไม่ใช้แฮร์พีชเครื่องม้วนผมไฟฟ้าเปลี่ยนผมสั้นเป็นผมยาวทรงผมไปงาน